Hur kommer bonus-malus-systemet påverka dig?

Publicerad 2018-03-28

Pengar - Bonus eller skatt?

Den 22 november 2017 fattade riksdagen beslut kring införandet av ett bonus–malus-system för nya lätta fordon. Vidare inför man EU:s nya hårdare körcykel WLTP. Vad är bonus-malus och hur påverkar det våra framtida bilköp?

    
Regeringen har uttalat att det krävs en mer ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik och för att bidra i omställningen av vägtrafiken med lägre utsläpp av koldioxid införs ett bonus-malus-system för nya lätta fordon fr o m 1 juli 2018. Fr o m 1 september 2018 ska alla nya bilar beskattas enligt korrigerade NEDC-värden.
    

Nya testcykeln WLTP

Med den nya testcykeln WLTP kommer alla nya bilar generellt sett få högre utsläppsvärden och därmed högre fordonsskatt och förmånsskatt. WLTP införs i två steg. Sedan den 1 september 2017 måste alla nya fordons- typer godkännas enligt WLTP. Fr o m 1 september 2018 måste alla nya fordon godkännas enligt WLTP. Under en övergångsperiod kommer det därför att finnas nya bilar som är godkända enligt WLTP och andra som är godkända enligt det tidigare systemet NEDC. Fr o m 1 januari 2020 ska alla nya bilar beskattas enligt WLTP, vilket generellt kommer att ge ca 10-20 procent högre utsläppsvärden än NEDC-värden och då också högre skattekostnader.
Målet är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp och bonus–malus-systemet kan enligt regeringen komplettera de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan.
    

Nya bilskatter med bonus-malus-systemet

Alla nya bilar ska beskattas enligt det nya bonus-malus-systemet utöver den vanliga fordonsskatten som finns idag. För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. Koldioxidbeloppet är då summan av 82 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 95 gram och upp t.o.m. 140 gram, och 107 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 140 gram. Från år 4 och därefter är koldioxidbeloppet 22 kronor per gram koldioxid utöver 111 gram.
    

Hur påverkar påverkar bonus-malus-systemet mig i praktiken

Bonus–malus-systemet berör endast nya personbilar klass I (vanlig personbil byggd för persontransport) och klass II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. Den befintliga fordonsflottan påverkas inte av förslaget och får en oförändrad fordonsskatt när bonus–malus-systemet införs.
    
Vi har räknat ut och jämfört malus för Volvo V90 med den nya bonus-malus-skatten enligt beräkningarna ovan.
    
En Volvo V90, D4 (diesel) med automatlåda och bildäck B (den minsta storleken), bränsleförbrukning 4.4 l/100km vid blandad körning, har ett utsläpp på 127g CO2/km. Det ger ett malus på 2 624 kr utöver den ”vanliga” fordonskatten.
    
En Volvo V90 T4 (bensin) med automatlåda och bildäck B (den minsta storleken) bränsleförbrukning 4.4 l/100km vid blandad körning, har ett utsläpp på 158g CO2/km. Det ger ett malus på 5 616 kr utöver den ”vanliga” fordonskatten.
    

Skattefriheten på miljöbilar försvinner & ersätts av bonus

Den femåriga befrielsen från fordonsskatt för miljöbilar tas bort och supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för bilar med mycket låga utsläpp upp till 60 gram CO2.
    
För bilar med nollutsläpp är den högsta bonusen 60 000 kronor. Bonusen trappas av linjärt upp till en utsläppsnivå på 60 gram där bonusen uppgår till 10 000 kronor. Vidare är kravet att bonus får medges med ett belopp som motsvarar högst 25 procent av bilens nypris.
    
Gasbilar kommer att erhålla en bonus på 10 000kronor. I dag får dessa bilar inte ta del av supermiljöbilspremien. Fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 (etanol) och fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får ingen förhöjd fordonsskatt. Miljötillägget för dieselfordon på 250 kronor behålls.
    
När det gäller frågan om en utvärdering av bonus–malus-systemet finns det, enligt regeringen, uppenbara svårigheter att prognostisera hur mycket det föreslagna systemet stimulerar till köp av mer miljöanpassade fordon och hur det sedan påverkar koldioxidutsläppen från transportsektorn i sin helhet.
    
Är bonus-malus-systemet bara ett sätt för staten att få in mer skattepengar eller kommer det att få den effekt som behövs för att påverka miljön?
Vad tror du och vad tycker du om bonus malus? Maila mig gärna och berätta vad du tycker.
    


    
    
    

Dela med dina vänner och kollegor

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.