Fler pauser kan spara företaget pengar

Publicerad 2015-04-27

Trötthet, få pauser och höga hastigheter är bidragande faktorer till de vanligaste olyckorna bland yrkesbilsförare. Vi på Yrkesbilen tipsar om vad man kan göra för att undvika kostsamma olyckor. En yrkesförares vardag kan se väldigt olika ut beroende på var i landet man jobbar. Gemensamt för de allra flesta är stress vilket kan få mycket allvarliga konsekvenser. Hur kan man avhjälpa detta? Vad kan man själv som yrkesförare göra för att förhindra att olyckan är framme?

    
I en storstad utsätts yrkesförare för stressade trafikmiljöer där denne måste var fokuserad och uppmärksam på andra medtrafikanter, cyklister och gångtrafikanter i kombination med uppdrag som ska hanteras digitalt, via olika typer av verktyg så som fordonsdator, mobiltelefoner eller annan kommunikationsutrustning. Tider ska passas, gods ska lastas och lossas och följesedlar och avvikelserapporter ska kontrolleras och skrivas.
I glesbygden utsätts yrkesförare för en annan typ av stress, där höga hastigheter och andra yttre faktorer påverkar körningen. Tider ska hållas vilket i sin tur leder till höga hastigheter som kan få allvarliga konsekvenser. Oväntade händelser som trafikolyckor, vägarbeten, krav på kör- och vilotider ställer i sin tur krav på flexibilitet och förmåga att omprioritera.
    
Den stressade arbetsmiljön som yrkesförare utsätts för kan leda till olyckor och enligt Trafikverket inträffar de vanligaste olyckorna för yrkesförare i tätbebyggt område. De allvarligaste olyckorna inträffar dock utanför tätbebyggt område där högre hastigheter kan hållas och vilt kan förekomma.
    

Olyckor oerhört kostsamma för företagen

Enligt en undersökning som försäkringsbolaget If har gjort är de vanligaste olyckorna bland yrkesförare påbackning, påkörning bakifrån och påkörning av parkerade fordon. Olyckor som dessa är kostsamma och tidskrävande för både små och stora företag. Enligt de beräkningar If gjorde 2012 kostar i snitt en påbackning ca 15 000kr, påkörning bakifrån 25 000kr och påkörning av parkerat fordon 13 000kr för personbil.* Kostnaden är betydligt större för tunga fordon. För små företag kan detta ha förödande konsekvenser då bilen sätts ur funktion. Större företag har kanske fler fordon vilket gör det lättare att sätta in en extra bil så att schema kan hållas. Är man rätt försäkrad och har en hyrbilsförsäkring så får man hyrbil via försäkringsbolaget.
    

Hur kan man förebygga olyckor och vad kan arbetsgivaren göra?

Hur kan man förhindra dessa olyckor och vad kan arbetsgivaren och yrkesföraren göra för att minimera riskerna? Enligt Agneta Hjortzberg på försäkringsbolaget If är den allra största orsaken till att en olycka inträffar den mänskliga faktorn. Alla förebyggande hjälpmedel är bra, men har man inte insikt om varför skadorna inträffar, är man inte heller lika mottaglig för den nya förebyggande tekniken. Ett exempel är lastbilar utrustade med kran. De har en varningslampa/signal i bilen som talar om att kranen ska fällas ner innan man fortsätter färden. If har sett flera exempel på förare som kopplat ur den funktionen för att man inte ”orkar höra ljudet”.
    
Arbetsgivaren bör analysera vilka skador som är vanligast i företaget och låta förarna själva föreslå hur de ska undvika att dessa olyckor inträffar.
Man kan installera backvarnare/kameror, rörelsesensorer etc. Genom att öka medvetenheten hos yrkesförarna kan man undvika och minska antalet olyckor.
    

Raster en viktig del av arbetsdagen

Om yrkesföraren har ett tight schema kanske man kan titta på om man kan ändra något. Att ta pauser är oerhört viktigt som yrkesförare. En paus där man lämnar sin plats och sträcker på benen ökar både fokus och koncentration.
Raster och pauser i arbetet tas upp i Arbetstidslagen. Ingen ska arbete mer än fem timmar i följd utan rast. Arbetstidslagen anger inte hur många eller hur långa pauserna ska vara men det är rimligt med en paus efter max två timmars arbete. Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs - utöver rasterna. Pauser ska räknas in i arbetstiden (källa: arbetsmiljöverket).
    
Flera olyckor skulle kunna undvikas med både stora och små pauser. Kör man längre sträckor är det viktigt att ta en paus och lämna sitt fordon, sträcka på benen och kanske ta en kaffe. Olyckor i bland annat parkeringsgarage eller trånga utrymmen skulle kunna undvikas om man som förare stannar, kliver ur bilen och kontrollerar att passagen är säker.
    
Hur kan vi minimera antalet olyckor och minska kostnaderna?
    
1. Analysera var olyckorna sker och låt förarna komma med åtgärdsförslag.
Utbilda förarna i de hjälpmedel som finns samt förklara konsekvensen av att ta bort befintliga hjälpmedel.
    
2. Planera och schemalägg pauser
Schemalägga obligatoriska pauser enligt arbetstidslagen och uppmana yrkesförarna till att ta egna pauser utöver detta.
    
3. Se till att vara rätt försäkrad
Har du koll på vad som ingår i din försäkring? Många tror att de är fullt försäkrade och att allt ingår. Ta kontakt med sakkunnig och gå igenom företagets försäkringar.
    

Dela med dina vänner och kollegor

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.