Vad är en miljöbil?

Publicerad 2014-05-09

Vad är egentligen en miljöbil? Är det bara elbilar som inte släpper ut koldioxid som klassas som miljöbilar eller finns det bilar med andra typer av drivmedel som också kan klassas som miljöbil? En miljöbil drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel. En miljöbil kan även vara en väldigt bensin- eller dieselsnål bil. Miljöbilar ska ha en liten klimatpåverkan och låga utsläpp av miljö- och hälsoskadliga avgaser, men även buller från bilen är också något tas med i beräkningarna. Vi har undersökt vad en miljöbil är och även skillnaderna mellan elbilar, hybrider och laddhybrider.

    
Elbilar
Det råder ingen tvekan om att elbilar är de mest miljövänliga bilarna när det gäller koldioxidutsläpp. En renodlad elbil har inget avgasrör och ger därför inga koldioxidutsläpp och bidrar på så sätt till en bättre luft. Elbilen drivs av en eller flera elmotorer som enbart körs på el från ett batteri. Än så länge är många elbilar begränsade till stadskörning bland annat på grund av deras uppladdningstider och laddningsstationer vilket begränsar körsträckan för bilägarna. Elbilen är relativt dyr i förhållande till icke elbilar i samma storleksklass. Exempel på elbilar är BMWi3, Nissan Leaf, Renault Zoe, Volkswagen e-up och Ford Focus. Alla elbilar klassas som supermiljöbilar och berättigar till supermiljöbilspremie. Vad förmånsvärdet ligger på varierar självklart från bil till bil och om vi t ex tittar på en Nissan Leaf blir kostnaden ca 1650 kr/mån
    
Laddhybrid
Laddhybriden kallas även plug-in-hybrid och har två motorer; en förbränningsmotor och en elmotor. Laddhybider har precis som elbilar ett batteri som kan laddas från elnätet, men batteriet räcker inte lika långt som i de renodlade elbilarna dock är batterierna större i laddhybriden än i hybridbilarna. Skillnaden mellan en laddhybrid och en hybridbil är att laddhybriden laddas via elnätet. De laddhybrider som finns att köpa idag tankas därutöver med bensin eller i några fall diesel. För laddhybrider gäller att de måste köras så mycket som möjligt på el för att deras miljöpotential ska realiseras. Hur möjligt det är i praktiken att mest bara köra på el beror på den aktuella laddbilens batterikapacitet och teknik, men också på den enskilde bilägarens resmönster. Idag finns det 12 laddhybrider på marknaden några av dem är bl a Toyota Prius, Mitsubishi Outlander och Porsche Panamera. Förmånsvärdet på en Toyota Prius ligger på ca 2491 kr/månad och på Porsche Panamera ca 10425 kr/månad.
    
Hybridbilar
Hybridbilar kallas även elhybridbil och är bilar som har två eller flera kraftkällor för att driva bilen. Hybridbilar har en elmotor och en förbränningsmotor som drivs av bensin eller diesel. Förbränningsmotorn laddar bilens batteri under färd. När man är ute och kör kan båda motorerna arbeta för att driva bilen, antingen samtidigt eller var för sig. Hybridbilar kan inte laddas upp med el via elnätet. På marknaden idag finns det 46 olika hybridmodeller och bara hos Lexus kan vi hitta över 10 olika hybridmodeller. Förmånsvärdet för t ex Lexus IS, som blev vald till årets tjänstebil 2014, ligger på ca 3658 kr/månad.
    
Etanolbilar
Etanolbilar fungerar precis som vanliga bensinbilar. De kan köras på både E85 och bensin. Motorn klarar av valfri blandning mellan bensin och E85 och anpassar sig till den blandning som för tillfället finns i bränsletanken utan att föraren behöver göra något särskilt. Idag finns det 46 olika Etanolbilar på marknaden och Volvo är i särklass det bilmärke som har flest modeller av Etanolbilar. Förmånsvärdet på t ex Volvo V70 ligger på ca 3980 kr/månad.
    

Gasbilar
Gasbilar är fordon som kan köras på fordonsgas och de har vanligtvis två tanksystem, ett för bensin och ett för gas. Bortsett från gastankarna är det inte mycket som skiljer gasbilar från bensinbilar. Gasbilar fungerar precis som vanliga bensin- och dieselbilar, förutom att räckvidden med enbart gas är kortare. Bensintanken tar vid när gasen är slut, så den sammanlagda möjliga körsträckan är vanligtvis längre än med motsvarande bil som enbart drivs på bensin. Gasbilar är inte helt ovanliga och på marknaden finns det närmare bestämt 51 olika bilmodeller som drivs med gas bl a Scoda Octavia, Subaru Outback, Ford Focus och Volvo. Förmånsvärdet för bilar som kan drivas med fordonsgas sänks med 40 procent i förhållande till närmast jämförbar bensinmodell. Maximalt tillåten nedsättning är 16.000 kr per år. Regeringen remitterade i samband med höstbudgeten 2013 ett förslag att förlänga förmånsreduktionen t o m inkomståret 2016.
    
Supermiljöbil
En supermiljöbil är en personbil som uppfyller EU:s senaste avgaskrav, Euro 5 eller Euro 6, och som dessutom inte släpper ut mer än 50 gram koldioxid per kilometer ur avgasröret vid blandad körning. Bilen måste också vara typgodkänd i Sverige samt tagen i trafik för första gången tidigast 1 januari 2012. Supermiljöbilspremien är 40 000kr för en privatperson och för ett företag eller organisation är premien 35% av prisskillnaden mellan nybilspriset för en supermiljöbil och närmast jämförbara bils pris dock max 40 000kr. I Sverige finns idag 32 olika bilmodeller som klassas som supermiljöbil enligt miljöfordon.
    
Så här räknar du ut om din bil är en miljöbil
I sin nya miljöbilsdefinition utgår regeringen från att en bil av genomsnittlig europeisk tjänstevikt får släppa ut högst 95 gram koldioxid per kilometer för att betecknas som miljöbil. Se nedan hur man räknar. Miljöbilar som går på etanol eller fordonsgas får speciella regler ytterligare en tid. Enligt förslaget får dessa bilar från 2013 släppa ut högst 150 gram koldioxid per kilometer. Detta speglar att koldioxidsläppen från dessa bilar är av förnybart ursprung. Samtidigt slår regeringen fast att de generösare utsläppskraven för alternativbränslebilarna ska bort på sikt, men något datum anges inte.
Tag bilens tjänstevikt i kilo minus 1372. Summan kan förstås bli både minus eller plus. Multiplicera med 0,0457. Lägg sedan till 95.
För bilar som drivs med biodrivmedel är formeln istället 150 g/km + 0,0457 x (Tjänstevikt - 1372). Om tillverkarens siffra för CO2-utsläppet ligger under detta så är din bil en miljöbil.
    

Dela med dina vänner och kollegor

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.