Barn i bil farligare än snack i mobil

Publicerad 2013-12-21

Läs mer »

En färsk studie visar att det inte är mobiltelefonen som distraherar bilförare mest, rapporterar The Telegraph.
– Riskerna med att vara distraherad i trafiken är odiskutabla, en stor och tidigare ouppmärksammad faktor är barn i bilen, säger en av forskarna bakom studien.

:  - STJÄL UPPMÄRKSAMHET. Barn i baksätet är ett värre störningsmoment än mobiltelefonen, det visar en studie genomförd i Australien. Foto: Thinkstock
STJÄL UPPMÄRKSAMHET. Barn i baksätet är ett värre störningsmoment än mobiltelefonen, det visar en studie genomförd i Australien. Foto: Thinkstock


Mobilförbud i bilen är ett högaktuellt ämne i Sverige. Men det finns andra saker som kan störa när man kör bil. En färsk studie visar att barn i bilen är långt mer distraherande än att använda mobiltelefon när man kör.…

Fyra kameror i varje bil

Forskare vid Monash-universitetet i Melbourne, Australien, analyserade 12 barnfamiljer över en period på tre veckor. Fyra kameror i varje bil dokumenterade sammanlagt 92 bilresor. I 90 av de 92 resorna hade förarna lämnat blicken från vägen i snitt sammanlagt tre minuter och 22 sekunder under en snittresa på 16 minuter.
    
Videofilmerna visade att barnen i baksätet stod för tolv procent av alla potentiella störningsmoment, jämfört med mobiltelefoner, som stod för en procent. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att det bara är tillåtet att använda telefon med handsfree i Australien, och att sms:a är helt förbjudet.

Ett förbisett problem

I Australien pågår just nu en debatt om ännu tuffare regler mot mobiltelefoner i bil. Bland annat föreslås ett totalt förbud, även samtal via handsfree, och ännu högre böter för sms bakom ratten. Forskarna menar att problemet med barn i bilen har blivit förbisett, och teamet har nu startat en större studie med 50 barnfamiljer.

Dela med dina vänner och kollegor